October 16, 2016

صحبت های آقای ترامپ در مورد کس

آقای ترامپ در مورد کس و کس بازی هایشان چندین سال پیش با دوستی حرفهایی زده که اکنون رو شده است مثلا وی گفته که میخواسته یک زن شوهر دار را بکند ولی زنیکه راه نداده است و سپس از شیشه اتوبوس زنی را که منتظرش است را میبیند و میگوید عجب کسی است! و اینکه او نمیتواند در برابر کس های خوشگل مقاومت کند و انها را باید ببوسد ، واینکه وقتی یک نفر معروف است میتواند همه این کارها را بکند و کس زنها را لمس کند و از همین حرف ها
بنده ایرادی در این افاضات اقای ترامپ نمیبینم و هرچه گفته حرف راست را زده و حرف راست جواب ندارد مانند کیر راست که هیچ چی سرش نمیشد. وقتی معروفی و پول دار باید کس بکنی تا میتوانی ، 
ظاهرا ایشان هم عضور ارتش کس کنی هستند و دارای درجات بالایی هم میباشند با ارزوی توفیق اقای ترامپ در انتخابات امریکا.؛

No comments:

Post a Comment