June 3, 2016

نکاتی آموزشی در مورد سکس مقعدی (کردن از کون)


ویدئوی زیر نکات آموزشی جالبی را در مورد کردن کون دختر بیان میدارد:

همه بستنی وانیلی را دوست دارند ولی بعضی وقتها میخواهند چیزی کمی متفاوت تر را هم امتحان بکنند ...شاید به مناسبت یک رویداد ویژه، یا اینکه نمیخواهید بچه دار شوید و یا اینکه بخاطر مسائل مذهبی نمیخواهید قبل از ازدواج کس بدهید ولی مسیح چیزی در مورد کردن از کون نگفته! ممنون مسیح!؛...اولش ممکن است درد داشته باشد ولی بخاطر داشته باشید که مثل "دونالد  ترامپ" ، قسمت "سر" گنده ترین قسمت است، وقتی سرش رفت تو بقیه  کار راحت تر است.


No comments:

Post a Comment