June 17, 2016

ازدواج مرد 60 ساله با دوست دختر نوجوان و حامله اش با رضایت همسر اول


خبری چند وقت پیش در صدر اخبار انگلیس بود که مردی 60 ساله دوست دختری 19 ساله داشته که حامله میشود و وقتی همسر ایشان متوجه این موضوع میشود با بزرگواری اجازه میدهد که این دو کبوتر عاشق ازدواج کنند و هر سه مسالمت امیز زیر یک سقف زندگی کنند. آقای "تام" که کشیش هم تشریف دارند فرموده اند که چند همسری بسیار مفید است چون میتوان خانواده بزرگتری تشکیل داد.؛ اقای تام از دوستان قدیمی خانواده این دختر خانم 19 ساله بوده و کم کم که این خانم بالغ شده روابط ایندو عمیق شده و اقای تام میخ مسیحیت را در منطقه به حق کوبیده است که واقعا جای تقدیر دارد و ما در همینجا مدال "خدمات شایان" ارتش کس کنی را با افتخار تقدیم این مرد بزرگ مینماییم.؛

چه خوب است که همه مردم دنیا این خانواده را همه جوره الگوی خود قرار دهند، مردان فکر نکنند که پیر شده اند و از ترتیب دادن دختران نوجوان مضایقه نکنند، دختران نو جوان هم فکر نکنند مردی که جای پدر بزرگ انهاست بدرد انها نمیخورد بلکه همیشه اماده دادن کس به اینجور افراد باشند و از همه مهمتر شیر زنان بخصوص شیر زنان ایرانی این شیر زن -همسر اول اقای تام- را الگوی خود قرار داده و اجازه بدهند شوهرانشان همسران دیگر و جوان اختیار کنند تا بنیان خانواده محکمتر شود

خانواده اقای "تام میلر" از طرف ارتش کس کنی به عنوان خانواده منتخب سال انتخاب میگردد

    

image

No comments:

Post a Comment