November 8, 2015

دانشگاه پورن هم افتتاح شد

در اخبار امده است که اقای "روکو سیفردی" هنرمند مشهور و محبوب فیلم های سوپر یا همان پورن دانشگاهی احداث کرده و در ان به امر شریف آموزش بازی و ساخت فیلم های پورنو یا همان فیلم سوپر مبادرت میورزد. در ابتدا هزاران نفر برای این دانشگاه ثبت نام کرده اند که اقای روکو این تعداد را به 21 نفر کاهش داده و کار تدریس را شروع کرده اند. ظاهرا برای ورود به این دانشگاه معتبر باید کنکور هم داد چون از هزاران نفر داوطلب تنها 21 نفر قبول شده اند که این نشان دهنده اعتبار بالای این دانشگاه میباشد که حتی با دانشگاه ههای شریفی و بهشتی ایران هم رقابت پایاپایی دارد. استاد روکو سابقه زیادی در امر خطیر کس کنی دارند و فیلم های زیادی تا به حال منتشر کردند

1 comment:

  1. استاد شما هم بايد دعوت به كار شويد با اينهمه تجارب ارزشمند جهت تدريس

    ReplyDelete