October 10, 2015

خوردن منی مرد برای زنان مفید است

تحقیقات علمی نشان داده است که خوردن آب مرد برای زنان خواص و مزایای بسیار زیادی به دنبال دارد. منجمله کاهش دپرشن و اضطراب، بهبود خواب، افزایش انرژی ، بهبود کلی کارایی مغز، و کاهش درد. پس دختر ها باید یک چیزی هم به ما بدهکار باشند اگر آبمان را بدهیم که بخورند. دفعه بعد که دوست دخترتان را کردید منت گذاشته و خالی کنید تو دهنش که بخورد چون بسیار برایش مفید خواهد بود. این حماقت دختر هاست اگر نمیگذارند خالی کنیم تو دهنشان. حتما با ایشان منطقی صحبت کرده و دلایل علمی را بیان کنید که بفهمد شما به فکر سلامت ایشانید.

No comments:

Post a Comment