February 2, 2014

سه گانه سکس با ناتالی - قسمت اولناتالی ویتنامی جوان میزد، گفت بیست و دوساله است : تونتی تو، تو تو! برای لب دادن 10 دلار پول اضافه  خواست خوب لب میداد اندام خوبی هم داشت سینه های محکم بین سایز سی و دی کسش کمی مو داشت کس کمی پشم دار را دوست دارم ازش کلی لب گرفتم و بدنش را لیسیدم گردنش قلقلکی بود و وقتی به گردن میرسیدم میخندید بعد از یک عشق بازی مفصل  رفت سراغ ساک زدن گفت برای ساک زدن بدون کاندم بیست دلار میگیرد گفتم پس با کاندم ساک بزن خیلی خوب ساک میزد کیرم را تا ته توی حلقش فرو میبرد من هم کمی سرش را فشار میدادم که بیشتر کیرم برود توی حلقش و اعتراضی هم نمی کرد تخم هایم را هم لیسید گفتم برو پایین تر گفت نه! میدانستم دردش پول است گفتم سوراخ کونم را میلیسی ؟ گفت بیست دلار! فورا قبول کردم میخواستم دوباره این لذت را تجربه کنم گفت مطمئنی؟ گفتم حتما! 
شروع کرد به لیسیدن سوراخ کونم در این کار وارد بود زبونش را داخل سورخ کونم میکرد و من برای دومین بار این حس عجیب را تجربه میکردم نمیخواستم تمام شود و مدام ازش میخواستم که ادامه دهد با انگشتش هم سوراخ کونم را میمالید ازش خاستم که انگشتش را تو نکند ازش خواستم که دراز بکشد و من روی صورتش بشینم قبول کرد در اینه صحنه را میدیدم دراز کشید روی صورتش نشستم و سوراخ کونم را روی دهنش گذاشتم سوراخم را میلیسید و بعد خایه ها را   و بعد گفت سوراخت  مزه اش شیرین است! 
حالا زمان شروع کار اصلی بود کسش زیاد گشاد نبود و خیلی اخ و اوخ میکرد بعد از مدت کمی گفت که دارد می اید و از من خواست که با هم بیاییم ولی گفتم خیلی زود است و فعلا نمیخواهم بیایم ولی کمی بعد گفت که ارضا شده و گفت ارضایم کردی! ولی همچنان ادامه میدادیم میگفت کیرت گنده است با انگشت سوراخ کونش را میمالیدم گفت تو سوراخ نکن گفتم فقط میمالم سوراخ کونش خیس خیس شده بود و در پوزیشن داگی دیدم که از کونش اب می اید باز وسط کار ازش خواستم سوراخ کونم را بلیسید و لیسید... 
یاد اوری کرد که وقت دارد تمام میشود مجبور شدم با دست سریعتر ابم را بیاورم، نمی امد، کاندوم را دراوردم گفتم میشه روی بدنت یا دهنت بریزم گفت پول اضافه  میخاهم گفتم دیگر پول ندارم! با لوب  سریع شروع به هند جاب کردم ازش خواستم در این حین سوراخ کونم را بلیسید و باز لیسید من هندجاب میکردم و او سوراخ کونم را میلیسید ولی میترسید که ابم روی صورتش بریزد بهش اطمینان دادم که مواظبم با هزار زحمت و هند جاب سریع ابم امد با دستمال زیاد کنترلش کردم و مقداریش هم روی تخت ریخت. بعد از دوش دو سه بار بوسم کرد و بیرون امدم. این اسیایی ها خیلی کثافتند با 20 دلار هر جور کثافت کاری را میکنند حالا فهمیدم چرا همه غربی ها دنبال زن اسیایی هستند حتما چون خوب سوراخ کون میلیسند


2 comments:

 1. ای بابا .. پس سکس هم شرقی و غربی داره ؟!
  ببین سیاست ناکردار تا عمق کجاها رفته ...

  یک سوال فنی استاد ...
  سکس با این دخترها که زبان فارسی نمی دونن به اندازه دخترهای ایرانی
  که هنگام سکس صدای فارسی سکسی دارن لذت بخش هست ؟
  لطفا از تجربه با دخترهای باشخصیت ایرانی هم بگو . چون کردن یه دختر مغرور لطف خودشو داره.

  ارادتمند
  کیر خسته

  ReplyDelete
  Replies
  1. هر کدام لطف خودشو داره مهم داشتن تنوعه ، شخصیت دختر در لذت بردن جنسی من نقشی نداره که برام مغرور و غیر مغرور مهم باشه هدف من سریعتر به کس رسیدنه شما هم سعی کن بجای اینکه 6 ماه صرف کنی تا مخ یک دختر مغرور را بزنی برو سراغ دخترانی که در 6 ماه بتونی 6 تاشون را بکنی

   Delete