June 21, 2013

سویینگینگ یا سکس آزادگاهی مواقع به سکس سویینگینگ فکر میکنم. ولی به نظر من این رابطه به میزان زیادی "فرا زمینی بودن"  میطلبد. کسی که این رابطه را
راحت و بدون دغدغه های ذهنی میپذیرد از بند تن رهاست و از بار مفاهیم مادی چون غیرت و تعصب و حسادت رها شده، تمام درجات انسان مادی را طی کرده و به انسانی معنوی تبدیل شده...سویینگینگ (swinging) یا سکس آزاد که به اشتباه در ایران بنام سکس ضربدری معروف است یعنی دونفر پارتنر های خود را به منظور سکس با یکدیگر عوض میکنند. البته این به این معنا نیست که همیشه صرفا دو زوج در این امر مهم شرکت میکنند و حتما شما باید ترتیب شریک جنسی کسی را بدهید که ترتیب شریک جنسی شما را داده است،  بلکه اینکار میتواند بازه ای فراتر از این حیطه کوچک داشته باشد و در مهمانی ها یا گرد هم ایی هایی که از چندین نفر تشکیل شده رخ دهد.   در ممالک پیشرفته و متمدن دنیا کلاب هایی برای اینکار مهیاست و دسترسی به این نوع سکس به راحتی از طریق اینترنت و مدیا فراهم است.طبق آمار 60 درصد افرادی که به اینکار مبادرت ورزیده اند رابطه شان با پارتنرشان بهبود یافته، حدود 50% هم گفته اند که این بعد از این رابطه احساس خوشبختی بیشتری میکنند و 90 درصد افرادی که از زندگی خود راضی نبودند بعد از این کار احساس رضایت بیشتری میکنند.


--------------
مطالب پر بیننده قبلی:

یک حس خوب...لیسیده شدن...
دلتنگی برای...
لذت خیانت
 

No comments:

Post a Comment