January 19, 2013

لذت کون لیسی - Ass Licking Pleasure


یکی از لذت هایی که در سکس میشه تجربه کرد و لذت سکس رو چند برابر میکنه لیسیدن کون دختره، بدین صورت که
شما دو تا لپ کون رو حسابی از بالا به پایین میلیسید و گاز خفیف میگیرید ، بعد با زبون چاک کون رو از بالا به پایین میلیسید، و صورتتون رو به لپ های کون و چاک کون میمالید و کون را بو کنید.  لیسیدن سوراخ کون دختر هم خیلی لذت بخشه که البته از نظر بهداشتی اصلا توصیه نمیشه بطور مستقیم این کار رو کرد البته میتوانید با استفاده از کاندوم دهانی یا کاندوم عادی این کار را بکنید، کاندوم دهانی نوعی کاندم هست که روی زبان قرار میگیرد ومیتوان از ان برای کون لیسی استفاده کرد یا اینکه میتوانید دو سر کاندوم عادی را قیچی کرده و انرا به حالت یک صفحه در بیاورید و روی سوراخ کون قرار دهید و سوراخ را بلیسید.
. اگر هم بتوانید دختر را راضی کنید که سوراخ کون شما را بلیسد که دیگر نور علی نور است و حض دنیا و اخرت را یکجا خواهید برد. موفق باشید
شرکت در نظرسنجی فراموش نشود: کلیک کنید


1 comment: