December 31, 2012

رپورت فعالیت جنسی سه ماه گذشته از اول کتبر تا اول ژانویه 2013

با سلام و تبریک سال نو رپورت فعالیت جنسی اینجانب طی سه ماه گذشته را به محضر دوستان کس کن خودم میرسانم.

بین اول اکتبر 2012 تا اول ژانویه 2013 بنده جمعا 16 بار سکس داشتم که یکبار انها مقعدی و بقیه واژنال بود، تعداد پارتنر های جنسی من در این مدت 6 دختر بود از چهار ملیت مختلف، کلا در این مدت در 31 % سکس ها از وایاگرا استفاده شد . در این مدت کلا ده پوزیشن مختلف سکس اجرا شد. میانگین میزان رضایتمندی از سکس بیش از 77% درصد میباشد
میتوان گفت این سه ماه دوره پر باری بود چون تعداد شرکای جنسی زیادی تجربه شد.
تشکر

No comments:

Post a Comment