November 5, 2012

نتایج نظر سنجی اسکورت

در تاریخ 13 جون نظر سنجی برگذار شد که در ان سوال شده بود که ایا درست است 15-20 درصد درامد را خرج خوابیدن با دختران اسکورت بکنیم یا نه
استقبال شما عزیزان بی نظیر بود، 560 نفر در این نظر سنجی خطیر شرکت کردند و جالب است که
در کل بیش از 68% شرکت کننده ها به نوعی یا معتقدند این کار خوب است و یا اینکار را انجام میدهند
و تنها 33% کاملا با این عمل مخالف هستند
59% این کار را خوب میدانند و 47% این کا را میکنند

No comments:

Post a Comment